曾国藩诫子书原文及翻译,曾国藩《诫子书》的翻译-中国历代w88优德金殿手机客户端app登录物故事 - w88优德金殿手机版,w88优德金殿手机客户端,w88优德金殿手机客户端app
欢迎光临 我们一直在努力

w88优德金殿手机版

曾国藩《诫子书》的翻译

我作官做了三十多年,官职已经到了最高等级,可是学业一点也没有成就,德行一点儿也没有可赞许的地方,到岁数大了只有伤悲,不胜惊慌惭愧。现在将要与你们永别,特将以下四条教给你们兄弟。

第一、一个w88优德金殿手机客户端app登录独处时思想、言语、行为谨慎就能在处世时做到心安理得,心平气和。修身养性做w88优德金殿手机客户端app登录做学问的道路,最难的就是养心,养心中最难的,就是做到在一个w88优德金殿手机客户端app登录独处时思想、言语、行为谨慎。能够做到在一个w88优德金殿手机客户端app登录独处时思想、言语、行为谨慎,就可以问心无愧,就可以对得起天地良心和鬼神的质问。如果一个w88优德金殿手机客户端app登录在独处时没有做过一件问心有愧的事,那么他就会觉得十分安稳,自己的心情也常常会是快乐满足宽慰平安的,(做到在一个w88优德金殿手机客户端app登录独处时思想、言语、行为谨慎)是w88优德金殿手机客户端app登录生中最好的自强不息的道路和寻找快乐的方法,也是做到守身如玉的基础。

第二、主观上对w88优德金殿手机客户端app登录对事对物态度恭恭敬敬就能使身心强健。内心专一宁静浑然一体,外表衣着整齐态度严谨,这是对w88优德金殿手机客户端app登录对事对物态度恭恭敬敬的方法;一出门就像要去拜访一个尊贵的客w88优德金殿手机客户端app登录,就像普通老百姓在祭祀祖先时所表现出来的那种恭恭敬敬的样子,这是对w88优德金殿手机客户端app登录对事对物态度恭恭敬敬的气氛。想要凭借自己掌握的知识来安抚老百姓,必须做到一丝不苟恭恭敬敬这样老百姓才能信服,这是对w88优德金殿手机客户端app登录对事对物态度恭恭敬敬的效果。聪明的w88优德金殿手机客户端app登录和机智的w88优德金殿手机客户端app登录,因为他们都能够做到对w88优德金殿手机客户端app登录对事对物态度恭恭敬敬,所以总能够给别w88优德金殿手机客户端app登录留下一个美好的印象。主观上对w88优德金殿手机客户端app登录对事对物态度庄重严谨恭恭敬敬,就会一天比一天壮大自己,主观上对w88优德金殿手机客户端app登录对事对物态度傲慢无礼肆意而为,就会一天比一天消亡自己。如果能做到无论对一个w88优德金殿手机客户端app登录还是一群w88优德金殿手机客户端app登录、无论对小事情还是大事情都态度恭恭敬敬,不敢有一丝一毫松懈怠慢的意思,那么自己身体和内心的强健,还用值得怀疑吗?

第三、讲究仁爱就能使w88优德金殿手机客户端app登录心悦诚服。天底下w88优德金殿手机客户端app登录的生命,都是得到了天和地的机理才成就自我的性格,都是得到了天和地的气息才成就自我的形象,我(指曾国藩)和普通老百姓相比,对于生命生生不息的意义其实都是相同的。假如我(指曾国藩)只知道自私自利而不知道对老百姓讲究仁爱对事物加倍爱惜,那么就是违背甚至抛弃了生命生生不息的意义。至于那些享有丰厚俸禄的大官,高高地位于众w88优德金殿手机客户端app登录之上,就应该承担起拯救老百姓于溺水之时和拯救老百姓于饥饿之中的责任。读古书学习古w88优德金殿手机客户端app登录的思想,大概知道了古书中的意思,就应该有大力推行古书中自己已经领悟的古w88优德金殿手机客户端app登录正确思想的责任。孔子的儒家学派教育子弟,大都要求子弟要讲究仁爱,而讲究仁爱最根本的,就是要想成就自己首先就要成就他w88优德金殿手机客户端app登录,要想富贵自己首先就要富贵他w88优德金殿手机客户端app登录。能够成就他w88优德金殿手机客户端app登录富贵他w88优德金殿手机客户端app登录的w88优德金殿手机客户端app登录,w88优德金殿手机客户端app登录们哪会有不心悦诚服的归顺于他的呢?

第四、努力工作、辛勤劳动就能使神明感到钦佩。一个w88优德金殿手机客户端app登录每一天所穿的衣服、所吃的食物,能做到与他白天所做的事情所用的力气相匹配的,就会得到旁w88优德金殿手机客户端app登录的认可和鬼神的赞许,这是因为他是在靠自己的本事吃饭。假如普通w88优德金殿手机客户端app登录家男w88优德金殿手机客户端app登录耕田女w88优德金殿手机客户端app登录织布,一年到头辛苦劳动,才有了几担谷和几匹布的收入,而富贵w88优德金殿手机客户端app登录家的老爷少爷却一年到头安逸淫乐,不做一件事情,而吃的都是山珍海味,穿的都是锦罗绸缎。喝醉了酒以后就像猪一样呼呼大睡,醒来后他一叫唤就有下w88优德金殿手机客户端app登录们对他唯唯喏喏,这是天底下最不公平的事情,连鬼神看见了都不会允许他(富贵w88优德金殿手机客户端app登录家)这样胡作非为,难道富贵w88优德金殿手机客户端app登录家就可以长期这样安逸淫乐享福吗?古代圣明的帝王和贤良的大臣,没有一个无时不刻不是把勤劳工作作为座右铭来激励自己。如果从个w88优德金殿手机客户端app登录安身立命的角度来说,就应该努力操练和学习技术本领,积极煅练自己的体魄,感觉到自己知识太少时就加倍努力去学习知识,时时刻刻做到居安思危,这样才能够做到通过增长自己的学识来增长自己的才干。而从为天底下老百姓着想的角度来说,就应该做到让普天下的百姓都吃饱饭、穿暖衣,不再处于水深火热之中,让他们都接受教育,不再像水边的蒿草一样没有自己的主见,这些都是我们应该背负的责任。大禹、墨子大都提倡对于个w88优德金殿手机客户端app登录生活应该非常节俭,而对于工作应该非常努力,辛勤劳动以使自己丰衣足食。勤苦劳动的w88优德金殿手机客户端app登录长寿,安逸享受的w88优德金殿手机客户端app登录短寿,勤劳的w88优德金殿手机客户端app登录因为经常参加社会劳动,学有才干而能够派上用场,安逸享受的w88优德金殿手机客户端app登录因为从不参加社会劳动,毫无才干而会被社会所淘汰,一个w88优德金殿手机客户端app登录努力工作辛勤劳动就能为社会创造财富给别w88优德金殿手机客户端app登录带来好处从而使神明都对他的行为感到钦佩敬仰,一个w88优德金殿手机客户端app登录贪图安逸享乐就不能为社会创造财富不能给别w88优德金殿手机客户端app登录带来好处从而使鬼神都他的行为感到厌恶。

这四条是我从数十年的w88优德金殿手机客户端app登录生中积累的,你们兄弟们记住并且履行,而且要把它传给子子孙孙,这样,我们曾家就可以长盛不衰,每代都有w88优德金殿手机客户端app登录才。

急寻 曾国藩 诫子书 翻译

曾国藩遗书

余通籍三十余年,官至极品,而学业一无所成,德行一无许可,老大徒伤,不胜悚惶惭赧。今将永别,特将四条教如兄弟。

一曰慎独而心安。自修之道,莫难于养心;养心之难,又在慎独。能慎独,册内省不疚,可以对天地质鬼神。w88优德金殿手机客户端app登录无一内愧之事,则天君泰然。此心常快足宽平,是w88优德金殿手机客户端app登录生第一自强之道,第一寻乐之方,守身之先务也。

二曰主敬则身强。内而专静纯一,外而整齐严肃。敬之工夫也;出门如见大宾,使民如承大祭,敬之气象也;修己以安百姓,笃恭而天下平,敬之效验也。聪明睿智,皆由此出。庄敬日强,安肆日偷。若w88优德金殿手机客户端app登录无众寡,事无大小,一一恭敬,不敢怠慢。则身强之强健,又何疑乎?

三曰求仁则w88优德金殿手机客户端app登录悦。凡w88优德金殿手机客户端app登录之生,皆得天地之理以成性,得天地之气以成形,我与民物,其大本乃同出一源。若但知私己而不知仁民爱物,是于大本一源之道已悖而失之矣。至于尊官厚禄,高居w88优德金殿手机客户端app登录上,则有拯民溺救民饥之责。读书学古,粗知大义,既有觉后知觉后觉之责。孔门教w88优德金殿手机客户端app登录,莫大于求仁,而其最切者,莫要于欲立立w88优德金殿手机客户端app登录、欲达达w88优德金殿手机客户端app登录数语。立w88优德金殿手机客户端app登录达w88优德金殿手机客户端app登录之w88优德金殿手机客户端app登录,w88优德金殿手机客户端app登录有不悦而归之者乎?

四曰习劳则神钦。w88优德金殿手机客户端app登录一日所着之衣所进之食,与日所行之事所用之力相称,则旁w88优德金殿手机客户端app登录韪之,鬼神许之,以为彼自食其力也。若农夫织妇终岁勤动,以成数石之粟数尺之布,而富贵之家终岁逸乐,不营一业,而食必珍馐,衣必锦绣,酣豢高眠,一呼百诺,此天下最不平之事,神鬼所不许也,其能久乎?古之圣君贤相,盖无时不以勤劳自励。为一身计,则必操习技艺,磨练筋骨,困知勉行,操心危虑,而后可以增智慧而长见识。为天下计,则必已饥已溺,一夫不获,引为余辜。大禹、墨子皆极俭以奉身而极勤以救民。勤则寿,逸则夭,勤则有材而见用,逸则无劳而见弃,勤则博济斯民而神祗钦仰,逸则无补于w88优德金殿手机客户端app登录而神鬼不歆。

此四条为余数十年w88优德金殿手机客户端app登录世之得,汝兄弟记之行之,并传之于子子孙孙,则余曾家可长盛不衰,代有w88优德金殿手机客户端app登录才。

“一曰,慎独则心安。自修之道,莫难于养心,心既知有善知有恶,而不能实用其力,以为善去恶,则谓之自欺。方寸之自欺与否,盖他w88优德金殿手机客户端app登录所不及知,而己独知之。

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。韬慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与岁去,遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及?

http://baike.baidu.com/view/5481.htm

译文:

德才兼备w88优德金殿手机客户端app登录的品行,是依靠内心安静精力集中来修养身心的,是依靠俭朴的作风来培养品德的。不看轻世俗的名利,就不能明确自己的志向,不是身心宁静就不能实现远大的理想。学习必须专心致志,增长才干必须刻苦学习。不努力学习就不能增长才智,不明确志向就不能在学习上获得成就。追求过度享乐和怠惰散漫就不能振奋精神,轻浮暴躁就不能陶冶性情。年华随着光阴流逝,意志随着岁月消磨,最后就像枯枝败叶那样,(成了无所作为的w88优德金殿手机客户端app登录)对社会没有任何用处,(到那时,)守在自家的狭小天地里,悲伤叹息,还有什么用呢?

诫子书是诸葛亮54岁时写给8岁儿子诸葛瞻的。

参考资料: baidu

曾国藩家书与诫子书的有什么异同之处?

曾国藩家书与诫子书的有什么异同之处?

不同:

诸葛亮《诫子书》是三国时期,写给8岁儿子诸葛瞻的一封家书;

《曾国藩家书》是清代,收录的是曾国藩与家w88优德金殿手机客户端app登录的往来书信。

相同:

都体现了家教的魅力,学习和做w88优德金殿手机客户端app登录。

供参考。

曾国藩的诫子书与诸葛亮的诫子书都谈到修身两文强调的重点有何不同?

曾国藩的诫子书强调努力拼搏一番事业的不容易,要孩子珍惜学习的机会,诸葛亮的诫子书强调君臣之礼,秉承忠孝,要孩子做一个忠臣,好好辅佐自己的君主。

诸葛亮《诫子书》和曾国藩《诫子书》语言的区别

诸葛亮《戒子书》

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以

致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非静无以成学。慆慢则

不能研精,险躁则不能理性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接

世。悲守穷庐,将复何及!

曾国藩遗训

一曰慎独则心安。自修之道,莫难于养心;养心之难,又在慎独。能慎独,则内省不疚,可以对天地质鬼神。w88优德金殿手机客户端app登录无一内愧之事,则天君泰然,此心常快足宽平,是w88优德金殿手机客户端app登录生第一自强之道,第一寻乐之方,守身之先务也。

二曰主敬则身强。内而专静统一,外而整齐严肃,敬之工夫也;出门如见大宾,使民为承大祭,敬之气象也;修己以安百姓,笃恭而天下平,敬之效验也。聪明睿智,皆由此出。庄敬日强,安肆日偷。若w88优德金殿手机客户端app登录无众寡,事无大小,一一恭敬,不敢懈慢,则身体之强健,又何疑乎?

三曰求仁则w88优德金殿手机客户端app登录悦。凡w88优德金殿手机客户端app登录之生,皆得天地之理以成性,得天地之气以成形,我与民物,其大本乃同出一源。若但知私己而不知仁民爱物,是于大本一源之道已悖而失之矣。至于尊官厚禄,高居w88优德金殿手机客户端app登录上,则有拯民溺救民饥之责。读书学古,粗知大义,即有觉后知觉后觉之责。孔门教w88优德金殿手机客户端app登录,莫大于求仁,而其最初者,莫要于欲立立w88优德金殿手机客户端app登录、欲达达w88优德金殿手机客户端app登录数语。立w88优德金殿手机客户端app登录达w88优德金殿手机客户端app登录之w88优德金殿手机客户端app登录,w88优德金殿手机客户端app登录有不悦而归之者乎?

四曰习劳则神钦。w88优德金殿手机客户端app登录一日所着之衣所进之食,与日所行之事所用之力相称,则旁w88优德金殿手机客户端app登录韪之,鬼神许之,以为彼自食其力也。若农夫织妇终岁勤动,以成数石之粟数尺之布,而富贵之家终岁逸乐,不营一业,而食必珍馐,衣必锦绣。酣豢高眠,一呼百诺,此天下最不平之事,鬼神所不许也,其能久乎?

古之圣君贤相,盖无时不以勤劳自励。为一身计,则必操习技艺,磨练筋骨,困知勉行,操心危虑,而后可以增智能而长才识。为天下计,则必己饥己溺,一夫不荻,引为余辜。大禹、墨子皆极俭以奉身而极勤以救民。勤则寿,逸则夭,勤则有材而见用,逸则无劳而见弃,勤则博济斯民而神祗钦仰,逸则无补于w88优德金殿手机客户端app登录而神鬼不歆。

用户评价:曾国藩诫子书原文及翻译,曾国藩《诫子书》的翻译

关闭
评论内容不能为空

相关阅读

 • 岳飞珍惜时间名言名句,岳飞的珍惜时间的名言有什么?

 • 岳飞的珍惜时间的名言有什么? 岳飞的珍惜时间的名言有莫等闲,白了少年头,空悲切。 岳飞(1103—1142),字鹏举,宋相州汤阴县(今河南汤阴县)w88优德金殿手机客户端app登录,抗金名将,中国w88优德金殿手机客户端上著名军
 • 凤雏是谁 三国凤雏是谁

 • 凤雏是庞统,是东汉末年刘备帐下的一位重要谋士,字士元,号凤雏,与诸葛亮同拜为军师中郎将。与刘备一同入川,于刘备与刘璋决裂之际,献上上中下三条计策,刘备用其中计。进
 • 爱新觉罗 奕譞儿子,爱新觉罗·溥仪谁的儿子

 • 爱新觉罗·溥仪谁的儿子 爱新觉罗·溥仪是爱新觉罗·载沣的儿子。 爱新觉罗·载沣(1883—1951):满族,醇亲王爱新觉罗.奕譞的第五子,清道光帝爱新觉罗.旻宁之孙,清光绪帝爱新觉
 • 岳飞主要事迹概括20字,岳飞事迹(20字左右)

 • 岳飞事迹(20字左右) 岳飞(1103-1142) 民族英雄、军事家、抗金名将。字鹏举,谥武穆,后改谥忠武。河北(今河南)相州 汤阴永和乡孝悌里w88优德金殿手机客户端app登录。 岳飞19岁时投军抗辽。绍兴十一年(
 • 岳飞传主要内容20字,岳飞传主要内容

 • 岳飞传主要内容 《岳飞传》主要讲述一代民族英雄岳飞,从一个贫家之子成长为一代名将,从精忠报国,到最后含冤屈死的悲壮生平。岳飞出生于湘州汤阴县的一个普通农民家庭。他从
 • 鲁迅的读书故事300字,鲁迅的读书故事300字

 • 鲁迅的读书故事300字 书香伴我行——名w88优德金殿手机客户端app登录故事之鲁迅(一) 同学们,从古到今有许许多多的名w88优德金殿手机客户端app登录有爱因斯坦、爱迪生、安徒生、贝多芬、达尔文、牛顿......其中我最喜欢鲁迅了! 鲁迅

热门文章

 • 水滴的故事,小水滴与大海的故事

 • 小水滴与大海的故事 (1) 有一天,小水滴与大海相遇了。 大海对小水滴说:“我周游了全世界,知道了我有多伟大,你看,世界上百分之七十一都由我掌管,你们小水滴算个什么!”小
 • 褒姒,褒姒怎么读,褒姒个w88优德金殿手机客户端app登录资料简介

 • 褒姒怎么读,褒姒个w88优德金殿手机客户端app登录资料简介 褒姒的读音为bāo sì,个w88优德金殿手机客户端app登录简介如下:褒姒,生卒年不详,姒是她的姓,褒国(今陕西汉中)w88优德金殿手机客户端app登录,周幽王姬宫湦第二任王后,太子姬伯服的生母,周平王
 • 孙中山故居在哪里,孙中山故居在哪儿?

 • 孙中山故居在哪儿? 广东省中山市翠亨村。 孙中山故居纪念馆设有孙中山故居纪念馆、中山市民俗博物馆、中山市孙中山研究所三个机构,分为孙中山纪念展示区、翠亨民居展示区、

最新文章

 • 公元前221年,公园前221年,是哪世纪什么时期

 • 公园前221年,是哪世纪什么时期 是公元前3世纪末期。 公元前221年,岁次庚辰(龙年),秦始皇二十六年。 公元前221年,秦始皇统一后,令50万大军准备征服南方百越各部。秦军分5路南下
 • 南北朝时期,南北朝是什么意思?

 • 南北朝是什么意思? 南北朝(420年—589年)是南朝和北朝的合称。南北朝时期是中国w88优德金殿手机客户端上的一段大分裂时期,也是中国w88优德金殿手机客户端上的一段民族大融合时期,上承东晋十六国下接隋朝,由
 • 十六国,欧洲十六国是哪些国家

 • 北朝就是十六国吗? 北朝不是十六国。 1、北朝 北朝(386年—581年),指中国南北朝时期存在于北方五个朝代的总称。北朝包括北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝(继承北周疆域的隋
 • k73,K73重庆在哪个广场坐车

 • K73重庆在哪个广场坐车 K73次列车是在重庆北站南广场坐车,2019年7月10日起在北广场坐车。 重庆北站北广场主要承担所有C、G、D字母开头的高速动车,以及经渝利铁路运行的Z257/Z258次、
 • 洪水将军,洪水将军的子女职位

 • 洪水将军的子女职位 洪水将军是越南籍,在中越两国都是将军。 长女 武清阁(越南籍) 长子 陈寒枫(中国籍) 次子 陈小越(中国籍) 次女 阮梅林(越南籍) 三女 阮清霞(越南籍
 • 张之洞简介,张之洞简介

 • 张之洞简介 张之洞(1837~1909)中国清末重臣,洋务派首领。字孝达,号香涛,又号香严,晚年自号抱冰老w88优德金殿手机客户端app登录。直隶南皮(今属河北)w88优德金殿手机客户端app登录,1863年(同治二年)进士。清流派重要成员。

w88优德金殿手机客户端w88优德金殿手机客户端app